Undersøgelser

Undersøgelser af højtlæsningens betydning er der mange af. Men de er ikke entydige.

Den positive
En amerikans sammenfatning fra 2008 af undersøgelser på området konkluderer, at højtlæsning er gunstig for barnets fremtid, fordi sandsynligheden for at barnet bliver interesseret i læsning øges, hvis det har fået læst højt.

At tale om historien og billederne øger effekten, ligesom den dialogiske oplæsning. Måden den voksne læser op på – indlevelses-
evnen – har også stor betydning.

Den neutrale
Andre undersøgelser kan ikke finde nogen sammenhæng mellem læsefærdigheder/ordforråd og højtlæsning. Det er i hvert fald konklusionen i en nyere dansk undersøgelse. Til gengæld fremhæves, at fællesskabet og indsigten i andres virkeligheder styrkes ved højtlæsning.

Men det skader ihvertfald ikke!
Under alle omstændigheder er der ingen undersøgelser, der fastslår, at højtlæsning er skadelig. Så hvorfor ikke prøve, om de undersøgelser, der priser højtlæsningens gavnlige virkninger, har ret.